โรงพยาบาลลานนา

ผลิตภัณฑ์ซานวาได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีมนักออกแบบจากบริษัทซานวาประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในวิถีชีวิตสมัยใหม่ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Primary Oak N (TIN-009k), Precious Oak M (TIN-010k), Norte Oak G (TIN-014k)